Door groei zonne-energie stijgt productie van duurzame stroom flink

De productie van hernieuwbare stroom in Nederland is vorig jaar met 18 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Windmolens zijn nog steeds de belangrijkste bron van groene stroom, maar de productie van zonnepanelen groeide het meest.

In het totale stroomverbruik had hernieuwbare elektriciteit een aandeel van 18 procent, een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van 2018.

In totaal werd er in 2019 21,8 miljard kilowattuur aan hernieuwbare elektriciteit geproduceerd. Hiervan kwam 49 procent uit windmolens op land en op zee. Biomassa was goed voor 26 procent, en zonnestroom voor 24 procent van de productie.

Stroom uit zonnepanelen groeide met 40 procent. Dit is vooral te danken aan de enorme groei van zonne-energie in Nederland. Het vermogen groeide met 2.400 megawatt naar 6.900 megawatt.
De productie door windmolens groeide vorig jaar met een bescheiden 7 procent. Het aantal windmolens in Nederland is de laatste jaren nauwelijks gegroeid. De komende tijd zal daar naar verwachting verandering in komen. Zo moeten in de komende jaren de geplande windparken op zee voor de Zeeuwse en Hollandse kust operationeel worden.

Bron: NU.nl