10+ jaar ervaring
Gecertificeerd personeel
Uw lokale partner
Zonion

Privacybeleid

Privacyverklaring voor de Zonion

De Zonion hecht veel waarde aan uw privacy en zet zich in om uw persoonlijke informatie te beschermen. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en met wie we deze kunnen delen. We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen om een goed begrip te krijgen van ons privacybeleid.

Welke informatie verzamelen we?

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het registreren van uw Zonion of tijdens het gebruik ervan. Deze informatie kan onder andere omvatten:

Contactgegevens: Zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Financiële informatie: Zoals creditcardgegevens of bankgegevens wanneer u geld op de Zonion laadt.
Transactiegegevens: Mogelijk worden er details van de aankopen die u doet met uw Zonion opgeslagen.
Gebruikersaccountinformatie: Als u een online account aanmaakt, kunnen we gebruikersnamen en wachtwoorden opslaan.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken de verzamelde informatie om: Uw Zonion te beheren: Om transacties te verwerken, kaartsaldi bij te houden en klantenservice te bieden. U te informeren over aanbiedingen en updates: We kunnen u e-mails of meldingen sturen met betrekking tot speciale aanbiedingen, nieuws en updates met betrekking tot de Zonion. U kunt uw emailadres ( link ? ) registreren om op de hoogte te blijven . Klantenservice: Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden en om eventuele problemen met uw Zonion op te lossen. Marketing: Om u gerichte marketing- en promotiecommunicatie te sturen, maar alleen als u hiermee heeft ingestemd.

Met wie delen we uw informatie?

We delen uw persoonlijke informatie alleen met derden in de volgende situaties: Dienstverleners: We kunnen externe dienstverleners inschakelen om bepaalde taken uit te voeren, zoals het verwerken van betalingen of het beheren van onze website. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn verplicht om uw informatie vertrouwelijk te behandelen. Juridische vereisten: We kunnen uw informatie delen als dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, wetten of regelgeving. Uw toestemming: We zullen uw persoonlijke informatie alleen delen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe beschermen we uw informatie?

We nemen beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We maken gebruik van beveiligde communicatieprotocollen en versleutelingstechnologieën om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht om toegang te krijgen tot, te corrigeren of te verwijderen van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via info@dierenartscadeaukaart.nl. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren. We raden u aan om regelmatig te controleren op updates.

Laatst bijgewerkt: 11 september 2023