10+ jaar ervaring
Gecertificeerd personeel
Uw lokale partner
Zonion

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Korte check om te achterhalen of uw dak geschikt is voor zonnepanelen

Zit u erover te denken zonnepanelen aan te schaffen maar heeft u twijfels over de geschiktheid van uw dak? Middels onderstaande informatie kom je al een heel eind om voor uzelf duidelijkheid te krijgen of uw dak geschikt is.

Dak dient relatief schaduwvrij te zijn

Wilt u een hoog rendement behalen uit uw zonnepanelen, dan is het van groot belang dat het dak relatief weinig schaduwuren heeft. Het is dus van belang om te kijken of nabij gelegen bomen of een dakkapel de zon blokkeert.

Nog niet zo lang geleden gold de regel dat alle zonnepanelen altijd dezelfde hoeveelheid stroom opwekten. Daarbij lag het rendement per paneel gelijk aan het zonnepaneel die het minst opbracht. Tegenwoordig kan achter ieder paneel een ‘”micro-omvormer’’ of een ‘’power optimizer’’ geplaatst worden. Met de eerste optie is het mogelijk de minst presterende panelen van het circuit uit te sluiten van het circuit. Met de tweede optie stel je de panelen in staat allemaal individueel te functioneren waardoor de panelen niet meer in serie met elkaar verbonden zijn. Door deze oplossingen is het rendementsverlies aanzienlijk kleiner in het geval er sprake is van schaduwplekken op uw dak. Door dergelijke oplossingen zijn er meer daken die aangemerkt kunnen worden als geschikt.

Heeft uw dak voldoende oppervlakte?

Niet ieder huis heeft een dak dat groot genoeg is voor zonnepanelen. Het kan bijv. voorkomen dat je veel dakramen of een grote dakkapel hebt waardoor het dak ongeschikt is i.v.m. te weinig oppervlakte. Een paneel heeft over het algemeen een oppervlakte van 1,65 m2 (1 meter breed en 1,65 meter lang).

Hoe verhoudt uw dak zich ten opzichte van de zon?

Allereerst hebben huizen met zonnepanelen op een schuin dak een voordeel ten opzichte van huizen met plat dak. Door de hoek van de panelen wordt op een schuin dak meer zonlicht opgevangen. In het meest gunstige scenario heeft u een schuin dak die gericht op is op het zuiden waarbij er niet of nauwelijks sprake is van schaduwplekken op uw dak.

Desalniettemin kan een dak dat gericht staat op het oosten of westen ook een uitstekend rendement behalen. Met een oost-west opstelling piekt het vermogen tijdens het middaguur minder maar heeft u meer uren energie van de zonnepanelen. Wanneer salderen wordt afgebouwd is dit een aantrekkelijke optie.

Daar komt bij dat een schuin dak gericht op het oosten aan de andere zijde gericht is op het westen. Je zou in dat geval de zonnepanelen kunnen verdelen over beide zijden zodat de ene kant ‘s ochtends zonlicht opvangt en de andere kant in de middag zonlicht opvangt.

Zonnepanelen op platte daken worden meestal richting het zuiden geplaatst. Grote nadeel is dat de zonnepanelen in een hoek worden geplaatst waardoor ze schaduw op het dak werpen. Hierdoor passen er minder zonnepanelen op het dak. Per vierkante meter paneel heb je daardoor ongeveer 2,3 vierkante meter dak nodig. Bij een schuin staan de panelen idealiter in een hoek van 35 tot 50 graden.

Weet u aan de hand van bovenstaande niet of uw huis geschikt is voor zonnepanelen?

Weet u niet precies in hoeverre er bij u sprake is van schaduwvlakken, of uw dak in de juiste richting staat of de juiste hellingshoek heeft? U kunt bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen, dan zoeken wij direct uit of uw dak geschikt is!

Gerelateerde overige informatie: